به گزارش ‌«نود اقتصادی»، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: یک عده دوست ندارند کالاهایشان را از بندر خارج کنند شاید به دلیل مزیت‌های اقتصادی، اما این کاهلی در تخلیه بار، به ویژه کالا‌های اساسی از بندر عادی نیست و با این همه دستورات و پیگیری‌ها هنوز هم روند خروج کالا افزایش چشمگیری نداشته است.

وی بیان کرد: اکنون حدود ۱۴ میلیون تن کالا در بنادر موجودی داریم یعنی به اندازه عملکرد یکماهه بار در بنادر است که حدود ۳۰ درصد و از حد متعارف بیشتر است و حل این به قابلیت مدیریت دستگاه متولی برمی گردد که بتواند کالا‌ها را به موقع ترخیص کند.