به گزارش «نود اقتصادی» براساس عملکرد ۷ماهه بانک دولتی صنعت‌ و معدن، مانده مطالبات غیرجاری این بانک در پایان ۷ماهه امسال به ۲۹ هزار و ۱۲۲ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با رقم ۱۵ هزار و ۳۷۸ میلیارد تومانی ۷ ماهه سال گذشته، رشد بیش از ۸۹ درصدی داشته است.