به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، اعتبارات هزینه‌ای موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال ۱۳۹۲ رقم ۹.۷ میلیارد تومان بود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبارات هزینه‌ای این موسسه رقم ۸۵ میلیارد تومان لحاظ شده است. یعنی حدودا ۹ برابر یا نزدیک به ۸۰۰ درصد رشد کرده است.

رئیس فعلی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی روحانی است. پیش از او هم مسعود نیلی ریاست این موسسه را عهده‌دار بود.

این موسسه به علت آن که ساختمانش در منطقه نیاوران تهران واقع است، به موسسه نیاوران موسوم شده و محل پرورش کارشناسان اقتصادی موسوم به نئولیبرال و حامی اقتصاد سرمایه‌داری و بازار آزاد محسوب می‌شود.