به گزارش «نود اقتصادی»،‌ حمید حسینی، ‌عضو اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اظهار داشت: در سفارتخانه ایران دربغداد، سه رایزن اقتصادی داریم. بر این اساس، به بسیاری از کشورها، رایزن اقتصادی اعزام شده ولی در این زمینه یک مشکل وجود دارد. مشکلی که وجود دارد این است که نیروهایی که در وزارت خارجه، جذب شده و آموزش و دوره دیده اند، همگی نیروهای سیاسی هستند.

وی بیان کرد: ساختار وزارت خارجه، هیچ موقع این آمادگی را ندارد و بر این اساس ساخته نشده که نیروهایش، کار اقتصادی انجام بدهند. قاعدتاً از نیرویی که سال های سال، کار اداری یا کار سیاسی انجام داده، نمی شود انتظار داشته باشیم کار اقتصادی انجام بدهد و قطعاً طول می کشد تا به این هدف برسیم.