به گزارش‌«نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار ارز سیر نزولی را در مقایسه با روز گذشته تجربه کردند.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۹۰۰ (بیست و چهار هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۳.۶۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۹۰۰

-۹۰۰

-۳.۶۲

۱۱:۰۴

۲۵,۸۰۰

۲۰۰

۰.۷۷

روز قبل

۲۵,۶۰۰

-۵۰۰

-۱.۹۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ دلار در بازار متشکل

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۱.۶۳ درصدی، از ۲۴,۹۴۰ (بیست و چهار هزار و نهصد و چهل ) تومان به ۲۴,۵۴۲ (بیست و چهار هزار و پانصد و چهل و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۵۴۲

-۳۹۸

-۱.۶۳

۱۱:۰۹

۲۴,۹۴۰

-۱۲۲

-۰.۴۹

روز قبل

۲۵,۰۶۲

-۱۴۴

-۰.۵۸

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ یورو در بازار آزاد

یورو در بازار آزاد، امروز به ۳۰,۵۷۰ (سی هزار و پانصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۰,۵۷۰

-۱۲۶

-۰.۴۲

۰۸:۱۵

۳۰,۶۹۶

۳۳۵

۱.۰۹

روز قبل

۳۰,۳۶۱

-۵۹۳

-۱.۹۶

۲ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

پوند امروز با کاهش ۰.۳۵ درصدی، از ۳۴,۵۰۷ (سی و چهار هزار و پانصد و هفت ) تومان به ۳۴,۳۸۸ (سی و چهار هزار و سیصد و هشتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۳۸۸

-۱۱۹

-۰.۳۵

۰۸:۱۵

۳۴,۵۰۷

۴۸۵

۱.۴

روز قبل

۳۴,۰۲۲

-۶۶۴

-۱.۹۶

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۱۸۰ تومان کاهش، ۶,۹۷۰ (شش هزار و نهصد و هفتاد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر درهم امارات (حواله)

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۶,۹۷۰

-۱۸۰

-۲.۵۹

۱۱:۰۸

۷,۱۵۰

۷۰

۰.۹۷

روز قبل

۷,۰۸۰

-۲۰۰

-۲.۸۳

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰ تومان کاهش، ۳,۲۰۰ (سه هزار و دویست ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا امروز با افزایش ۰.۰۵ درصدی، از ۱۹,۷۴۲ (نوزده هزار و هفتصد و چهل و دو ) تومان به ۱۹,۷۵۲ (نوزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.

قیمت دلار استرالیا امروز

همچنین دلار استرالیا با کاهش ۲.۸۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۸,۷۰۰ (هجده هزار و هفتصد ) تومان معامله شد.

منبع:دنیای اقتصاد