به گزارش «نود اقتصادی»، عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در نامه‌ای به وزیر صمت نسبت به احتمال ترخیص لوازم خانگی برند خارجی بوش اعتراض کرده و از وزارت صمت خواسته که دستور ویژه‌ای در خصوص جلوگیری از ترخیص این گونه محموله‌ها و نظارت کافی جهت اجتناب از تکرار موارد مشابه صادر کند.