به گزارش‌ «نود اقتصادی»، مرتضی میری، عضو هیأت مدیره اتحادیه  تولید کنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اظهار داشت: علیرغم اینکه فرصت قانونی صادرات فرش دستباف یکسال تعیین شده است، اما بانک مرکزی توجهی به این مهلت قانونی در مورد صادرکنندگان فرش دستباف ندارد و لذا کارت بازرگانی صادرکنندگان فرش دستباف نیز که پس از چهار ماه از صدور پروانه صادراتی اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، به مانند سایر صادرکنندگان تعلیق شده است.

وی بیان کرد: این در حالی است که اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف بارها از بانک مرکزی خواسته تا موضوع صادرات فرش دستباف توسط صادرکنندگان بی‌هویت و استفاده‌کنندگان از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و یکبار مصرف را از صادرکنندگان با هویت و به عبارتی عضو تشکل‌ها و اتحادیه جدا کند و نباید صادرات فرش توسط افراد بی‌هویت که اقدام به رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، را صادرکنندگان با هویت و شناسنامه‌دار ربط داد.