به گزارش «نود اقتصادی»، بهمن آرمان، تحلیلگر مسائل اقتصادی اظهار داشت: همه مشکلات اقتصادی کشور متأثر از تحریم‌های بین‌المللی نیست. شاید ۴۰ درصد مشکلات اقتصادی ایران متأثر از تحریم‌ها باشد اما بقیه آن متأثر از سوءمدیریت و ضعف مدیریت در اقتصاد است.

وی بیان کرد: اگر به بحران به وجود آمده در بورس توجه کنیم این بحران بیش از آنکه به سیاست خارجی ارتباط داشته باشد به ندانم‌کاری و نداشتن مدیریت کافی مدیران ارتباط پیدا می‌کند. ساختن مسکن و آزادراه‌ها در کشور که متأثر از تحریم‌ها نیست.