به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای وزارت نیرو، حجم بارش‌های کشور از مهر ۹۸ تا پایان مهرماه امسال در مقایسه با سال آبی ۹۸ (مهر ۹۷ تا مهر ۹۸) کاهش ۳۶ درصدی داشته و در مقایسه با میانگین دوره بلندمدت نیز کاهش ۳۳ درصدی را نشان می‌دهد.