به گزارش «نود اقتصادی» در حالی‌ که دولت طی سال‌های اخیر مقادیر قابل‌ توجهی ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی و از جمله جو دامی اختصاص داده، اما قیمت هر کیلو از این محصول در بازار از ۱۹۳۴ تومان در ۲۱ آبان سال گذشته با رشد نزدیک به ۱۲۰ درصدی به بیش از ۴۲۵۰ تومان در روزهای اخیر رسیده است.