به گزارش‌ «نود اقتصادی»، احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس اظهار داشت: در حال حاضر قیمت گندم در کشورهای همسایه دو برابر قیمت این محصول در داخل کشور است. تعیین نرخ ۴ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم قطعا باعث واردات گندم و قاچاق تولیدات داخلی به کشورهای همسایه در سال آینده خواهد شد.

وی بیان کرد: در سال زراعی گذشته و با توجه به نرخ خرید تضمینی ۲۵۰۰ تومانی گندم بسیاری از افراد سر مزرعه حضور پیدا می کردند و گندم را در بازار آزاد با ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان گرانتر از نرخ دولتی از کشاورزان خریداری می کردند که این امر سبب کاهش خرید دولت از کشاورزان نسبت به سال گذشته شد.