به گزارش «نود اقتصادی» بررسی نرخ اجاره‌بهای مسکن در شهر تهران نشان می‌دهد طی ۳۰ سال اخیر متوسط اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی با رشد عجیب ۳۵ هزار درصدی از ۱۸۳ تومان در سال ۷۰ به ۶۴ هزار و ۲۵۷ تومان در تابستان ۱۳۹۹ رسیده است. یا به عبارتی دیگر طی ۳۰ سال اخیر اجاره‌بها در تهران ۳۵۲ برابر شده است.