به گزارش «نود اقتصادی» در سال جاری به دلیل شیوع ویروس کرونا گرچه حضور در مدارس اجباری نیست و آموزش‌وپرورش نیز هر چند با تاخیر اعلام کرده دانش‌آموزان نیازی به خرید لباس فرم ندارند، اما گفته می‌شود برخی مدارس به دانش‌آموزانی که به مقطع جدید تحصیلی قدم گذاشته‌اند، گفته‌اند هر چند اجباری نیست، اما بهتر است لباس فرم را از جاهایی که مدیران معرفی می‌کنند، تهیه نمایند.

قابل ذکر است در کل کشور ۱۴/۶ میلیون دانش‌آموز مشغول به تحصیل هستند که اگر هر دانش‌آموز به طور میانگین ۱۴۰ هزار تومان برای لباس فرم هزینه کند، رقمی در حدود ۲ هزار میلیارد تومان بار مالی به خانواده‌های دارای دانش‌آموز تحمیل می‌شود.