به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت صمت، در ۵ماهه امسال تعداد بازرسی‌های انجام شده توسط بازرسان این وزارتخانه در سراسر کشور از سطح بازار حدود ۱ میلیون فقره بوده که نسبت به ۱/۶ میلیون فقره بازرسی در مدت مشابه ۵ماهه سال ۹۸ کاهش ۳۷ درصدی بازرسی‌ها را نشان می‌دهد.

کاهش قابل‌توجه بازرسی‌ها طی ۵ماهه سال جاری درحالی است که امسال افزایش قیمت‌ها نسبت به سال گذشته به صورت افسارگسیخته و با شتاب بیشتری رخ داده است.

قابل ذکر است از ۲۲ اردیبهشت تاکنون وزارت صمت که مسئولیت سنگینی نیز در حوزه‌های مختلف، تولید و تجارت خارجی بر عهده داشته، بدون وزیر و با سرپرست اداره می‌شود؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در آشفتگی بازارها، مشکلات مربوط به تامین نهادهای تولید و تجارت خارجی کاملا اثر منفی گذاشته است.