به گزارش‌«نود اقتصادی»، میثم موسایی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: وقتی یک فرد غیر متخصص را وزیر کار می کنند و به هر یک از مدیران لقب دکتر و مهندس می‌دهند، مشخص است که این مدیر و این آقای دکتر و مهندس خود را  بی نیاز از مشاوره گرفتن از متخصصان امر برای ایجاد اشتغال می داند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر در این مجموعه مشاور خوب، مطیع است و او باید از محضر وزیر رهنمون بگیرد! لذا می توان گفت ما با عدم شایسته سالاری که در سیستم جا انداختیم، بسیاری از مفاهیم و ما به ازای آنها را دچار تغییر اساسی کردیم.

میثم موسایی افزود: به عبارت دیگر  ۱۸۰ درجه با اصل آنچه باید برای ایجاد شغل فراهم می کردیم فاصله داریم. از آنچه در سطح  جهان انجام می شود نیز به شدت فاصله داریم لذا آنچه به عنوان ایجاد شغل انجام می شود، فقط یک کاریکاتور و طنز است.