به گزارش «نود اقتصادی»، آمارها نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۹۵-۹۶ نزدیک به ۷۴۸ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده و همچنین نزدیک به ۲۵۷ هزار نفر دیگر نیز در همان سال ترک تحصیل کرده‌اند.