به گزارش «نود اقتصادی»، براساس قانون بودجه انواع خودرو‌های سواری و وانت دو کابین شخصی به ارزش ۷۰۰ میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند.

این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دو دهم درصد محاسبه می‌شود. خودرو‌های تولید شده و مونتاژ داخل پیش از فروش از پرداخت این مالیات معاف هستند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه خودرو‌های مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن پرداخت کنند.

تعویض پلاک خودرو‌ها و ثبت نقل و انتقال املاکی که برای آن‌ها مالیات وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی هم ممنوع است. بر اساس پیگیری‌های انجام شده در وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوطه آیین نامه‌های احکام مذکور تدوین و در جریان تنظیم و ابلاغ است.