به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای وزارت نیرو بدهی شرکت‌های صنعت آب و برق کشور در پایان سال جاری به ۷۶/۸ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به رقم ۵۸/۳ هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۷، رشد ۳۲ درصدی یا ۱۸/۵ هزار میلیارد تومانی طی یکسال را نشان می‌دهد.