به گزارش «نود اقتصادی»، محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: یکی از اختلافات نمایندگان با دولت و مسئولان سازمان برنامه و بودجه راجع به تعداد شرکت‌های دولتی است. آنها می‌گویند ۳۸۰ شرکت دولتی داریم اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۸۰ شرکت دولتی یا وابسته به دولت وجود دارد.

وی بیان کرد: از لحاظ تعریف قوانین جاری شرکت دولتی به شرکتی اطلاق می شود که ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: محاسبه ما نشان می‌دهد بیش از ۹۸۰ شرکت دولتی داریم که به نوعی شرکت های دولتی سهامدار آنها هستند و باید زیر شرکت‌های دولتی محاسبه شود. این ضعف قانون است به همین علت شرکت‌های دولتی را تعریف کردیم که به شرکت‌هایی اطلاق می شود که «به نحوی از انحا سهام بیش از ۵۰ درصدی آن متعلق به دولت باشد».