به گزارش «نود اقتصادی»، خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار داشت: متاسفانه تا پیش از اتمام آخرین زمان تکمیل آورده تنها ۲۶۰ نفر اطلاعات و آورده خود را تکمیل کرده بودند اما بعد از آخرین اطلاع رسانی، متقاضیان بیشتری اطلاعات و مدارک خود را برای ثبت نام در این بخش وارد کرده اند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: آورده اولیه که باید برای طرح اقدام ملی مسکن واریز شود، ۴۰ میلیون تومان است و بعد از واریز این مبلغ، ساخت پروژه ها آغاز می شود.