به گزارش «نود اقتصادی»، ابراهیم رضایی نماینده مجلس اظهار داشت: در دفاع از حقوق ملت ایران، به گزینه پیشنهادی وزارت صمت رای مخالف دادم. عملکرد سه ماهه و ضعیف ایشان در سرپرستی وزارت صمت (گرانی همه چیز و...) و پاره ای دلایل دیگر نشان داد که وی توانایی اداره صحیح این دستگاه استراتژیک را ندارد.