به گزارش «نود اقتصادی»، روزنامه اعتماد نوشت: همتی از زمان روی کارآمدنش در بانک مرکزی نشست خبری اندکی برگزار کرده و در آنها نیز با گزینش خبرنگاران و دعوت از رسانه‌های تصویری، تقریبا نشست‌ها را به صورت «یک‌طرفه» برگزار کرده است. با تغییر شرایط ارزی و افزایش تورم در سه ماهه سال جاری که هجمه‌هایی را روانه بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کرد، انتظار جامعه خبری برای برگزاری نشستی خبری و پاسخ به پرسش رسانه‌ها بود. اما به نظر می‌رسد موضع انفعالی و پیگیری روند سابق در «عدم برگزاری نشست خبری با حضور تمام رسانه‌ها» همچنان خط مشی مهم‌ترین نهاد پولی کشور و البته وزارتخانه‌های اقتصادی کشور باشد.