به گزارش «نود اقتصادی» براساس آمارهای مرکز آمار ایران، مستاجرانی که در بهار امسال قرارداد خود را تمدید کردند، مجبور شدند برای تمدید قرارداد خود ۳۳/۶ درصد به مبلغ اجاره قبلی اضافه کنند.

 قابل ذکر است دولت اخیرا این میزان را برای شهر تهران تا ۲۵ درصد و برای کلان‌شهرهای دیگر حداکثر ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین کرده است.