به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا میرتاج‌الدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس انتخاب رئیس، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات است که این کمیسیون بعد از تشکیل کمیته‌های تخصصی خود در جلسه روز یکشنبه، کاندیداهای ریاست و دادستانی دیوان محاسبات را در کمیته مورد نظر بررسی و اسامی نهایی را به صحن کمیسیون معرفی خواهد کرد. تاکنون سه گزینه برای ریاست دیوان محاسبات مطرح شده است.