به گزارش «نود اقتصادی»،‌ عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس خانه صنعت و معدن ایران اظهار داشت: ۱۰ روز پیش اشک سرپرست وزارت صنعت در جلسه‌ای با صنعتگران بابت یک تولیدکننده دارای چند برند تولیدی که ۴ سال در زندان بود، درآمد.

وی بیان کرد: صنعتگر تبریزی به دلیل عدم پرداخت دیونش به بانک به زندان افتاده بود و اینکه برای عقد دخترش اجازه مرخصی ۱۰ روزه می‌خواست در نهایت با خودکشی دختر مواجه شد و خودش هم سه روز بعد خودکشی کرد.

رئیس خانه صنعت و معدن ایران گفت: بانک‌ها صنعت کشور را نابود کرده‌اند و نزول ما را بیچاره کرده است. ملک ۲۵ یا ۴۰ میلیارد تومانی صنعتی را به قیمت ۵ یا ۶ میلیارد تومان به مزایده می‌‌گذارند، بانک‌ها شرخر دارند و فساد ما را بیچاره کرده است به طوری که برای هر کار جزئی باید داد بزنیم.