به گزارش «نود اقتصادی»، حمید دیهیم، رئیس انجمن اقتصاددانان اظهار داشت: برخی از برقراری عدالت اقتصادی یا دسترسی همه مردم به درآمد به یک اندازه صحبت می‌کنند، اما باید این را مورد توجه قرار داد که در اقتصاد چیزی به نام عدالت وجود ندارد.

وی بیان کرد: عدالت این نیست که همه مردم درآمدی شبیه هم داشته باشند. عدالت این است که مردم درآمدهای مختلفی داشته باشند یعنی فردی که زحمت بیشتری می‌کشد باید درآمد بالاتری نسبت به کسی که توانایی کمتری دارد، داشته باشد. 

حمید دیهیم افزود: عدالت در مساوی بودن مردم نیست بلکه در عدم تساوی مردم در درآمدهاست. عادلانه نیست که به عنوان مثال ورزشکارانی که همه عمرشان برای رسیدن به موفقیت تلاش کرده یا ثروتمندانی که با سرمایه‌گذاری درآمدهای بیشتری کسب می‌کنند با کسانی که برای رسیدن به موفقیت تلاشی نکرده‌اند یک درآمد داشته باشند.