محمد خوش چهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران اظهار داشت: در ماجرای کرونا مشاهده کردیم که دولت در هفته‌های ابتدایی، تصمیم‌گیری‌های همراه با آزمون و خطا داشت.

وی بیان کرد: مجلس در راس امور است و جایگاه مجلس را در این مساله تایید می‌کنم اما در عین حال اگر مجلس در حقیقت در راس امور بوده و عصاره فضائل ملت باشد می‌تواند منشأ تحولات جدی با درک بالای مفهومی شود در غیر این صورت بحث‌ها شعاری می‌شود.

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید تاکید کنم که تغییر ساختار زمانبر است. به‌عنوان مثال در اوایل انقلاب و در مقطع جنگ تحمیلی تجربه‌هایی داشتیم و افرادی با انگیزه و سالم و توانمند و وظیفه‌شناس بودند و به این ترتیب در طول دوران جنگ تغییرات ساختاری شروع شد و همراه با اقداماتی که انجام می‌شد بسیج و برخی نهادهای دیگر شکل گرفت که در واقع تغییر ساختار محسوب می‌شد.