به گزارش «نود اقتصادی»، مصطفی ‌قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار داشت: از یکم فروردین تا نهم اردیبهشت ۹۸ تعداد ۸۹۷۳ مبایعه نامه در شهر تهران به امضا رسیده بود. در حالیکه تعداد مبایعات از یکم فروردین تا نهم اردیبهشت امسال ۳۷۲۴ فقره بوده که نشان می‌دهد قراردادهای خرید و فروش ۵۸ درصد کاهش یافته است.