به گزارش «نود اقتصادی»، حسن عباسی معروفان مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام اظهار داشت: تولید و مصرف استاندارد مرغ با وزن‌های بین ۱۲۰۰ تا ۱۶۰۰ گرم در دستور کار قرار گرفته است. اکنون مرغ صادراتی دارای وزن ۱۸۰۰ گرم است.

وی بیان کرد: تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید فرهنگ مصرف گوشت مرغ را به سمت وزن های استاندارد سوق دهند، زیرا تولید و مصرف مرغ با وزن های دو تا سه کیلوگرم غیراستاندارد است.

معروفان افزود: شرکت پشتیبانی امور دام هر کیلوگرم مرغ با وزن استاندارد را ۱۶۰۰ تومان گران تر از تولیدکنندگان خریداری می کند تا این امر در بخش تولید و ذائقه مردم جابیفتد. ایران آمادگی دارد تا گوشت مرغ مورد نیاز عراق، افغانستان و چین را تامین کند.