به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی آثاریان رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی ایران اظهار داشت: ماکارونی با ۵۰ درصد افزایش قیمت مواجه شده است. قیمت هر بسته ماکارونی ۷۰۰ گرمی با قیمت جدید ۷۸۰۰ تومان است. این در حالی است که قیمت این محصول در سال گذشته ۵۲۰۰ تومان بود.