به گزارش‌«نود اقتصادی»، محمد رضا بهرامن رییس خانه معدن ایران اظهار داشت: براساس آمار وزارت صنعت، امروز چهار هزار معدن که دارای پروانه بهره برداری است، بنابر علل مختلف تعطیل شده و اکنون در سال جهش تولید که از سوی رهبر معظم انقلاب نام گذاری شده، باید در مسیر فعال سازی آنها اقدام شود.

وی بیان کرد: انتظار می رود مدیریت جدید وزارت صنعت، یکی از اولویت های کاری خود را فعال سازی معادن غیر فعال و یا تعطیل قرار دهد که این امر نقش بسزایی در رونق تولیدخواهد داشت.