به گزارش ‌«نود اقتصادی»، مصطفی میرسلیم نماینده منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار داشت: متاسفانه روش‌های ناپسندی در جمهوری اسلامی رایج شده که از این طریق آرای نمایندگان در مجلس خریداری می شود. شوربختانه این خرید رای هم در پای صندوق رای و هم در مجلس اتفاق می افتد.

وی بیان کرد: کار خرید آرای نمایندگان خیلی صریح در مجلس انجام می گیرد و برخی نمایندگان رای خود را حراج می کنند. برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.

میرسلیم افزود: طرح تحقیق و تفحص از بده و بستان‌های مالی را در سال ۹۵ با رایزنی پنهان با رئیس وقت مجلس از دستور کار خارج کردند.