به گزارش «نود اقتصادی»، خسرو فروغان گران سایه عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی یکی از اصلی‌ترین طرح‌های حمایتی که برای اقتصاد ایران مفید است، توقف سیاست‌های سلیقه‌ای و توقف هرج و مرج در دستور العمل‌هاست.

وی بیان کرد: یکی از مسائلی که فعالان اقتصادی را بسیار آزار داده، تغییرات مداوم قوانین و دستورالعمل‌هاست که امکان برنامه ریزی را از سرمایه گذاران می‌گیرد.

فروغان افزود: نظارت دقیق بر بازار و جلوگیری از سودجویی‌ها و همچنین مقابله با قاچاق، جزو پیش‌نیازهایی است که به تولیدکنندگان ایرانی کمک می‌کند. اگر امروز کاهش درآمدهای دولت و محدود بودن منابع حمایتی امری قطعی است، با کاهش سیاست‌های متناقض و ایجاد ثبات می‌توان لااقل یکی از اولویت‌های جدی موردنیاز فعالان اقتصادی را براورده کرد.