به گزارش «نود اقتصادی»، محمد هاشم رکن تهران، رییس هیات مدیره موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، ۷ شغله است. او که چندی پیش اعلام کرده بود بازنشسته شده، این روزها در ۷ شرکت پست دارد و سرش شلوغ است