به گزارش «نود اقتصادی» طبق اطلاعات صورت مالی منتهی به شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۸، حجم سرمایه‌گذاری گروه توسعه اقتصاد ملل (از زیرمجموعه‌های موسسه اعتباری ملل) در املاک حدود ۳۵۴ میلیارد تومان بوده است.