به گزارش «نود اقتصادی»، بهزاد بانکی‌پور مدیرعامل صندوق زنبور‌داری اظهار داشت: امسال صادرات عسل صفر شده است. پیش از این تا ۵ هزار تن عسل به کشورهای دیگر که ۷۵ درصد آن برای ترکیه بود صادر می‌شد و سال گذشته هم حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تن عسل صادر شد، اما امسال این صادرات به صفر رسیده است.

وی بیان کرد: سیاستگذاری‌ها و قیمت‌گذاری‌های فعلی وزارت صمت به نفع واردکننده است. متأسفانه با معلق کردن قانون انتزاع، زنجیره تولید منقطع شده است؛ یعنی بخشی از این زنجیره که مربوط به تولید می‌شود، دراختیار وزارت جهاد کشاورزی است و زنجیره‌های بعدی در اختیار ما نیست.