به گزارش «نود اقتصادی»،طبق آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، میزان نشست و برخاست هواپیما در فرودگاه امام خمینی (ره) در فروردین ماه امسال ۳۴۲ مورد بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۳۹۹۳ فروند بوده است که با کاهش ۹۱ درصدی مواجه شد.

 اعزام و پذیرش مسافر در فرودگاه امام خمینی (ره) در فروردین ۹۹ میزان ۱۹۲۰۰ نفر بود که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶۵۷ هزار و ۵۱۶ نفر ثبت شد که با کاهش ۹۷ درصدی مواجه شد.