به گزارش «نود اقتصادی» شرکت سرمایه‌گذاری سایه‌گستر سرمایه از زیرمجموعه‌های بانک سرمایه طی سال ۱۳۹۸ درحالی حدود یک میلیارد و ۸۵۶ میلیون تومان هزینه دعاوی حقوقی و قضایی پرداخته که طی این مدت کل حقوق و دستمزد کارکنان شرکت حدود یک میلیارد و ۵۷۸ میلیون تومان بوده است.

قابل ذکر است طی چند سال اخیر شرکت‌های زیرمجموعه‌های بانک سرمایه درگیر دعاوی حقوقی گسترده‌ای هستند که سال‌ها قبل به دلیل بی‌انضباطی مالی و نبود نظارت، گرفتار آنها شده و زیان قابل‌توجهی نیز از این طریق به بانک سرمایه وارد کرده‌اند.