به گزارش «نود اقتصادی» بررسی‌های سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌هد برای تکمیل طرح‌های عمرانی پیوست یک لایحه بودجه ۱۳۹۹ به قیمت امروز حدود ۴۰۷ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. قابل ذکر است این میزان معادل ۷۳ درصد بودجه عمومی ۵۶۰هزار میلیارد تومانی سال ۱۳۹۹ است.