به گزارش «نود اقتصادی»، معاونت بررسی‌های اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به وضعیت بازار کار ایران در زمستان سال ۹۸ براساس آخرین آمار منتشر شده مرکز آمار ایران پرداخته و نوشته است: جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور ۶۱.۹ میلیون نفر است که جمعیت فعال از بین این جمعیت، ۲۶.۲ میلیون نفر (مشارکت اقتصادی ۴۲.۲ درصد) و جمعیت شاغل نیز ۲۳.۴ میلیون نفر با نسبت اشتغال ۳۷.۸ درصد هستند.