به گزارش «نود اقتصادی»، محمد شریعتمداری، وزیر کار اظهار داشت: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۴ هزار تومان تعیین شد.

افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد تصویب شد.

بن ماهیانه: ۴۰۰ هزار تومان

مبلغ مزد روزانه: ۶۱ هزار تومان

حقوق ماهیانه: ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان

پایه سنوات: ۱۷۵ هزار تومان

مسکن ماهانه: ۱۰۰ هزار تومان(نیاز به تایید هیات وزیران دارد)

حق اولاد: (۱/۸۳۵/۴۲۶) ریال

به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال