به گزارش «نود اقتصادی»، شنیده ها حاکیست، استعفای شاپور محمدی، رییس سازمان بورس اوراق بهادار از سوی وزیر اقتصاد پذیرفته شده است و بزودی جایگزین وی مشخص میشود. برخی خبرهای غیررسمی نیز حاکی از آن است که حسن قالیباف اصل و امیر هامونی از گزینه های جدی برای ریاست سازمان بورس هستند