به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی جمشیدی دانا مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت: به دلیل کاهش نیاز ترکیه به گاز با عبور از فصل سرما و گسترش ویروس کرونا، تعمیر خط لوله گاز صادراتی ایران به این کشور انجام نشده و صادرات همچنان متوقف است.

وی بیان کرد: بعد از انفجار خط لوله گاز صادراتی ایران در خاک ترکیه صادرات گاز متوقف شده بود و به دلیل عدم تعمیرات از سوی ترکیه، صادرات گاز همچنان قطع است.