به گزارش «نود اقتصادی»، محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس اظهار داشت: آقای خاوازی از لحاظ ویژگی فرد انسان وارسته‌ای است اما به نظر می‌رسد در رزومه ایشان اغراق صورت گرفته است. در بیوگرافی و اجرایی آقای خاوازی اغراق شده است به طوری که عنوان شده وی مجری و مشاور ۱۰۰ طرح کشاورزی بوده است، فصول کشاورزی ما کوتاه است و وی هم فردی جوان بوده و مشخص نیست که چگونه وی در این طرح‌ها مشارکت کرده است.

وی بیان کرد: چاپ ۱۵۰ مقاله بعد از فارغ‌التحصیلی وی در بیوگرافی وزیر پیشنهادی وزیر کشاورزی عنوان شده که کار بسیار سختی است من دانشگاهی هستم و مشخص نیست وی چگونه این کار را کرده است؟