به گزارش «نود اقتصادی»، افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: از نظر بسیاری از اقتصاددانان حمایت دولت از اقتصاد باید به شکل یارانه نقدی برای تامین نیازهای اساسی و مخارج افرادی باشد که بیکار شده‌اند و این حمایت نباید فراگیر باشد و همچنین حمایت مذکور نباید این انتظار را ایجاد کند که همیشه صورت بگیرد.

بهرامی افزود: در مورد چنین حمایتی نباید نگران اثرات تورمی آن بود. به نظر می‌رسد که اقدامات حمایتی دولت‌ها خصوصا در کشورهای توسعه‌یافته، می‌تواند بخشی از تبعات اقتصادی کرونا را کنترل کرده و مانع از ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها شود اما اثرات آن در قالب کاهش رشد اقتصادی حدود یک درصدی و حتی منفی شدن رشد اقتصادی در سال میلادی جاری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.