به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا حیدری نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: پیشنهاد "فریز مزدی" موج سواری کرونایی است. دنیا به لحاظ اقتصادی و اجتماعی با کرونا درگیر است و درگیری برخی کشورها از ما بیشتر است ولی در این کشورها از چنین نسخه هایی تبعیت نمی شود و دولتها در شرایط بحرانی به کمک همه بخش‌های اجتماعی از جمله کارگران و کارفرمایان می‌آیند در حالی که همه ساله در زمان رکود یا رونق حرف کارفرمایان در مذاکرات و مناظرات این است که توان پرداخت ندارند و امسال هم که بحث کرونا پیش آمده بهانه‌های جدید آورده می‌شود در حالی که این بهانه‌های سوخته شده خریدار ندارد.