به گزارش «نود اقتصادی»، محمد آقاقوام نماینده اسبق ایران در صندوق بین الملل پول اظهار داشت: قرار نگرفتن ایران در لیست کشورهای دریافت کننده وام دلایل متفاوتی می‌تواند داشته باشد که در راس آن، برخورد سیاسی است که صندوق بین المللی پول با کشورها دارد.

وی بیان کرد: بر خلاف آنچه تصور می شود که این صندوق یک موسسه بین المللی اقتصادی و غیر سیاسی است، تمام تصمیمات آن در هیئت مدیره صورت می گیرد و در واقع صندوق بین‌المللی پول به مثابه یک شرکت سهامی است.

نماینده اسبق ایران در صندوق بین الملل پول: گفت: آمریکا به تنهایی اصولا یک نوع حق وتو در صندوق بین المللی پول دارد و برای دریافت وام توسط یک کشور، نیازمند ۸۵ درصد آراء مثبت هیئت مدیره است که آمریکا به تنهایی ۱۷ درصد از آراء را در اختیار دارد و بنابراین اگر آمریکا به تنهایی رای منفی بدهد، درخواست یک کشور برای وام رد می شود.

وی افزود: نه تنها در مورد دریافت وام برای مقابله با کرونا از صندوق بین المللی پول بلکه در باقی موارد نیز نباید از این صندوق انتظار داشته باشیم زیرا رای آمریکا در آن، همانند وتو عمل می کند.

آقاقوام بیان کرد: وقتی ترامپ روی کار آمد، وی به مدیر صندوق بین المللی دستور داد هیچ گونه تسهیلاتی به ایران ندهد و هنگامی که نماینده آمریکا در صندوق بین المللی پول رای منفی بدهد، این اتفاق می افتد.