به گزارش «نود اقتصادی»، اکبر ترکان مشاور سابق رئیس جمهور اظهار داشت: دولت باید در ماه‌های اول سال، از تنخواه‌گردان خزانه استفاده کند. چون در این ماه‌ها دریافت مالیات بسیار سخت است و دولت باید صبر کند تا کسب‌وکارها به جریان بیفتند.

وی بیان کرد: وصول بیشتر مالیات‌ها باید در شش ماهه دوم سال صورت بگیرد. اما حتما باید وصول شوند چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را بدهد. اما مودیان هم در شش‌ماه اول قادر به پرداخت مالیات نیستند و باید به آنها تا شش‌ماه دوم مهلت داد.