به گزارش «نود اقتصادی»، حسن روحانی رئیس جمهور اظهار داشت: در کنار سایر حمایت های در نظر گرفته شده برای اقشار ضعیف در نظر داریم اعتبار یک میلیون تومانی به تمام سرپرستان یارانه بگیر پرداخت کنیم که اقساط آن به مرور از همان یارانه کسر خواهد شد.

روحانی بیان کرد: بر همین اساس به بیش از ۲۳ میلیون خانوار که یارانه دریافت می کنند، مبلغ یک میلیون تومان اعتبار پرداخت می شود و بازپرداخت این اعتبار هم همان یارانه ها و در مدت ۲۴ ماه خواهد بود.

رئیس جمهور افزود: ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به این طرح اختصاص داده شده است، که این اعتبار احتمالاً اواخر فروردین یا ابتدای اردیبهشت به حساب یارانه بگیران واریز خواهد شد.