به گزارش «نود اقتصادی»، محمدرضا سعیدی، مدیر عامل پتروشیمی جم خطاب به رستمی مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی گفته که به محض افزایش قیمت سهم جم در یک روز معاملاتی سهامداران حقوقی نسبت به عرصه سنگین سهام مبادرت می ورزند! نزدیک به نیمی از سهام پتروشیمی جم متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است.